Pogoda

     
     
    Pokrywa śnieżna: 50 - 100 cm
  Warunki narciarskie: bardzo dobre
  Czynne wyciągi: 28/31

   

 Kamery on-line

 Trasy biegowe

  Zieleniec trasy biegowe

 Kalendarz zima 2020

     
  Zieleniec - kalendarz 18 stycznia 2020
  Dziecięcy Puchar Orlicy
  Zieleniec - kalendarz 25-26 stycznia 2020
  Projekt ZIMA 2020 z TVN (stok Gryglówka)
  Zieleniec - kalendarz 1 lutego 2020
  Dziecięcy Puchar Orlicy
  Zieleniec - kalendarz 7 lutego 2020
  ESKA Winter City
  Zieleniec - kalendarz 8 lutego 2020
  Zawody Regionalne SITN PZN (GS)
  Zieleniec - kalendarz 8-9 lutego 2020
  Weekend z Radiem Opole (stok Nartorama)
  Zieleniec - kalendarz 15 lutego 2020
  Dziecięcy Puchar Orlicy
  Zieleniec - kalendarz 15-16 lutego 2020
  Weekend z Radiem Opole (stok Mieszko)
  Zieleniec - kalendarz 22 lutego 2020
  Egzamin Regionalny SITN PZN (SL + jazda techniczna + instruowanie)
  Zieleniec - kalendarz 22-23 lutego 2020
  Weekend z Radiem Opole (stok Gryglówka)
  Zieleniec - kalendarz 1 marca 2020
  XXXIV Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza (GS + jazda techniczna)
  Zieleniec - kalendarz 7 marca 2020
  Mistrzostwa Dolnego Śląska Architektów w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie (GS + SL)
  Zieleniec - kalendarz 7 marca 2020
  Mistrzostwa Polski Skicross i Snowboardcross
  Zieleniec - kalendarz 14 marca 2020
  Dziecięcy Puchar Orlicy - finał
     

 Reklama

   

 Polecamy

Mapa Zieleńca Wycieczka po Zieleńcu Galerie

Aktualnoœci

33 Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza
Katedra Rekreacji AWF Wrocław zaprasza do wzięcia udziału w XXXIII Memoriale im. Bronisława Haczkiewicza. Zawody w narciarstwie alpejskim odbędą się 3 marca 2019 r. w Zieleńcu. Impreza ta co roku przyciąga najlepszych narciarzy, którzy rywalizują na stokach Zieleńca w dwuboju. W części pierwszej rozgrywany jest slalom gigant, w drugiej jazda techniczna oceniana przez ekspertów.

Regulamin zawodów:

1. Cel podstawowy:
Zawody służą ocenie umiejętności jazdy technicznej oraz doskonaleniu poziomu jazdy sportowej w narciarstwie alpejskim.
Cele dodatkowe:
1. Przeprowadzenie sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień Pomocnika Instruktora.
2. Przeprowadzenie eliminacji do Ogólnopolskich Zawodów Instruktorów dla Demonstratorów i Pomocników Instruktora (stażystów).
3. Podnoszenie kwalifikacji narciarskich kadry instruktorskiej.
2. Organizator:
• Katedra Rekreacji AWF Wrocław. Kierownikiem zawodów jest dr Piotr Kunysz*.
3. Termin i miejsce:
• 3 marca 2019, Zieleniec.
4. Konkurencje:
• Jazda techniczna: łuki płużne, skręt równoległy NW, śmig, skręt równoległy długi. Techniki oceniane będą zgodnie z Programem Nauczania Narciarstwa SITN PZN 2018. W przypadku niezadowalających warunków organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z techniki skręt równoległy długi.
• Slalom gigant.
Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach:
• dzieci: 7 -12 lat,
• młodzież: 13-16 lat,
• grupach dla osób powyżej 17 roku życia: grupa kobiet i grupa mężczyzn.
5. Zasady uczestnictwa:
• W zawodach ma prawo uczestniczyć każdy. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty startowej.
• Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu.


• Organizatorzy nie zapewniają karnetów.
• Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we własnym zakresie.
6. Zgłoszenia:
• Do dnia 02.03.2019 do godz. 18.00 Przyjmujemy zgłoszenia pod adresem e-mail urszula.szczepanik@awf.wroc.pl. Zgłoszenie jest ważne w momencie otrzymania potwierdzenia zgłoszenia. W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia.
• Zgłoszenie oraz wpłata wpisowego w dniu zawodów możliwa jest w biurze zawodów – budynek „Stodoła” za pensjonatem Absolwent, Zieleniec.
Wpisowe do zawodów:
• 50 zł / os, płatne w dniu zawodów w biurze zawodów.
Odbiór numerów startowych – w dniu rozgrywania Zawodów, w biurze zawodów; kaucja za nr – 50,00 pln
O kolejności startu przejazdu w gigancie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Program zawodów – punktacja:
Na program zawodów składa się dwubój:
• jazda techniczna – 4 techniki – rezultatem jest suma pkt. uzyskanych za poszczególne ewolucje,
• jazda sportowa – slalom gigant, rezultatem jest lepszy czas przejazdu; wynikiem dwuboju jest suma miejsc - w przypadku równej sumy miejsc o kolejności decyduje lepszy rezultat jazdy technicznej.
• Slalom gigant przeprowadzony jest w oparciu o NRS.
• Czas wzorcowy (obliczeniowy) ustala się wg zasad podanych w „Wytycznych Szkolenia”
8. Nagrody:
Nagrody zależne są od uzyskania sponsoringu. Dyplomy, puchary oraz nagrody otrzymują zwycięzcy w klasyfikacji kobiet i mężczyzn za 1, 2 i 3 miejsce oraz zawodnik który uzyska największą liczbę punktów w części technicznej.

9. Sędziowanie:
Zawody sędziują osoby powołane przez organizatora. Konkurencje techniczne będą sędziowane przez Instruktorów Wykładowców SITN PZN.

10. Protesty:
• Można zgłaszać zaraz po zakończeniu konkurencji w biurze zawodów.
• Warunkiem rozpatrzenia protestu będzie wniesienie kaucji w wysokości 100 zł.
• Kaucja zostanie zwrócona po uznaniu protestu.

Uwaga !
• W szczególnych przypadkach (m.in. pogodowych) organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.
• pytania i uwagi prosimy kierować na ręce kierownika zawodów: piotr.kunysz@awf.wroc.pl
Program dnia zawodów:
Niedziela, 3 marca 2019 – Dzień zawodów
• 08.00 - 09.00 Biuro zawodów – budynek „Stodoła” – za pensjonatem Absolwent, Zieleniec
• 9:00 – uruchomienie wyciągu dla zawodników
• 9.30-10.00 Zapoznanie z trasą (zawodnicy w nr startowych)
• 10.00 Otwarcie zawodów
• 10.10-12.00 Slalom gigant w narciarstwie alpejskim (2 przejazdy)
• 13.00-14.30 Konkurencje techniczne
• ok. godziny po zakończeniu konkurencji technicznych OGŁOSZENIE WYNIKOW, ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW - miejsce zostanie podane w dniu zawodów.