Pogoda

     
     
    Pokrywa śnieżna: 0 cm
  Warunki narciarskie: brak
  Czynne wyciągi: 0/29

   

 Kamery on-line

 Trasy biegowe

  Zieleniec trasy biegowe

 Kalendarz zima 2017/2018

     
  Zieleniec - kalendarz 16 grudnia 2017
  Zawody Regionalne SITN PZN (GS)
  Zieleniec - kalendarz 28 grudnia 2017
  Dziecięcy Puchar Orlicy - edycja świąteczna
  Zieleniec - kalendarz 13 stycznia 2018
  Zawody Regionalne SITN PZN (GS)
  Zieleniec - kalendarz 20 stycznia 2018
  Dziecięcy Puchar Orlicy I
  Zieleniec - kalendarz 21 stycznia 2018
  World Snow Day (Światowy Dzień Śniegu)
  Zieleniec - kalendarz 28 stycznia 2018
  Egzamin Regionalny SITN PZN (jazda techniczna + SL)
  Zieleniec - kalendarz 3 lutego 2018
  Dziecięcy Puchar Orlicy II
  Zieleniec - kalendarz 17 lutego 2018
  Dziecięcy Puchar Orlicy III
  Zieleniec - kalendarz 25 lutego 2018
  Egzamin Regionalny SITN PZN (jazda techniczna + SL)
  Zieleniec - kalendarz 4 marca 2018
  XXXII Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza (GS + jazda techniczna)
  Zieleniec - kalendarz 4 marca 2018
  Zawody Regionalne SITN PZN (GS)
  Zieleniec - kalendarz 10 marca 2017
  Dziecięcy Puchar Orlicy (finał)
     

 Reklama

   

 Polecamy

Mapa Zieleńca Wycieczka po Zieleńcu Galerie

Aktualnoœci

XXXI Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza
Już w najbliższą niedzielę, 5 marca, w Zieleńcu odbędzie się po raz XXXI Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza. To wielkie święto instruktorów narciarstwa, którzy rywalizować będą w dwuboju: slalom gigant oraz jazda techniczna. W zeszłym roku memoriał obchodził swój jubileusz, którego zwieńczeniem było odsłonięcie pomnika Bronisława Haczkiewicza. W tym roku wchodzimy w czwartą dekadę rozgrywania zawodów upamiętniających wielką postać polskiego narciarstwa.

Regulamin XXXI Memoriału im. Bronisława Haczkiewicza
pod honorowym patronatem
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
1. Cel podstawowy:

Zawody służą ocenie umiejętności jazdy technicznej oraz doskonaleniu poziomu jazdy sportowej w narciarstwie alpejskim.

Cele dodatkowe:

Przeprowadzenie sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień Pomocnika Instruktora.
Przeprowadzenie eliminacji do Ogólnopolskich Zawodów Instruktorów dla Demonstratorów i Pomocników Instruktora (stażystów).
Podnoszenie kwalifikacji narciarskich kadry instruktorskiej

2. Organizator:

Katedra Rekreacji AWF Wrocław. Kierownikiem zawodów jest dr Piotr Kunysz*.

3. Termin i miejsce:

5 marca 2017, Zieleniec.

4. Konkurencje:

Jazda techniczna: łuki płużne, skręt równoległy NW, śmig, skręt równoległy długi. Techniki oceniane będą zgodnie z Programem Nauczania Narciarstwa SITN PZN 2013. W przypadku niezadowalających warunków organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z techniki skręt równoległy długi.
Slalom gigant.

Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach:

dzieci: 7 -12 lat,
młodzież: 13-16 lat,
grupach dla osób powyżej 17 roku życia: grupa kobiet i grupa mężczyzn.

5. Zasady uczestnictwa:

W zawodach ma prawo uczestniczyć każdy. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty startowej.
Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu.
Organizatorzy nie zapewniają karnetów.
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we własnym zakresie.

6. Zgłoszenia:

Do dnia 03.03.2017 do godz. 18.00 Przyjmujemy zgłoszenia pod adresem e-mail piotr.kunysz@awf.wroc.pl. Zgłoszenie jest ważne w momencie otrzymania potwierdzenia zgłoszenia. W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia.
Zgłoszenie oraz wpłata wpisowego w dniu zawodów możliwa jest w biurze zawodów – budynek „Okrąglak” – górna stacja wyciągu/stoku nr 6, Zieleniec.
Wpisowe do zawodów:
50 zł / os, płatne w dniu zawodów w biurze zawodów.
Odbiór numerów startowych – w dniu rozgrywania Zawodów, w biurze zawodów; kaucja za nr – 50,00 pln
O kolejności startu przejazdu w gigancie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Program zawodów – punktacja:

Na program zawodów składa się dwubój:

jazda techniczna – 4 techniki – rezultatem jest suma pkt. uzyskanych za poszczególne ewolucje,
jazda sportowa – slalom gigant, rezultatem jest lepszy czas przejazdu; wynikiem dwuboju jest suma miejsc - w przypadku równej sumy miejsc o kolejności decyduje lepszy rezultat jazdy technicznej.
Slalom gigant przeprowadzony jest w oparciu o NRS.
Czas wzorcowy (obliczeniowy) ustala się wg zasad podanych w „Wytycznych Szkolenia”

8. Nagrody:

Nagrody zależne są od uzyskania sponsoringu. Dyplomy, puchary oraz nagrody otrzymują zwycięzcy w klasyfikacji kobiet i mężczyzn za 1, 2 i 3 miejsce oraz zawodnik który uzyska największą liczbę punktów w części technicznej.

9. Sędziowanie:

Zawody sędziują osoby powołane przez organizatora. Konkurencje techniczne będą sędziowane przez Instruktorów Wykładowców SITN PZN.

10. Protesty:

Można zgłaszać zaraz po zakończeniu konkurencji w biurze zawodów.
Warunkiem rozpatrzenia protestu będzie wniesienie kaucji w wysokości 100 zł.
Kaucja zostanie zwrócona po uznaniu protestu.

Uwaga !

W szczególnych przypadkach (m.in. pogodowych) organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.
pytania i uwagi prosimy kierować na ręce kierownika zawodów: piotr. kunysz@awf.wroc.pl

Program dnia zawodów:

Niedziela, 5 marca 2017 – Dzień zawodów
08.00 - 09.00 Biuro zawodów – budynek „Okrąglak” – górna stacja wyciągu/stoku nr 6, Zieleniec
9:00 – uruchomienie wyciągu dla zawodników
9.30-10.00 Zapoznanie z trasą (zawodnicy w nr startowych)
10.00 Otwarcie zawodów
10.10-12.00 Slalom gigant w narciarstwie alpejskim (2 przejazdy)
13.00-14.30 Konkurencje techniczne
ok. godziny po zakończeniu konkurencji technicznych OGŁOSZENIE WYNIKOW, ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW - miejsce zostanie podane w dniu zawodów.