Pogoda

     
     
    Pokrywa śnieżna: 50 - 100 cm
  Warunki narciarskie: bardzo dobre
  Czynne wyciągi: 28/31

   

 Kamery on-line

 Trasy biegowe

  Zieleniec trasy biegowe

 Kalendarz zima 2020

     
  Zieleniec - kalendarz 18 stycznia 2020
  Dziecięcy Puchar Orlicy
  Zieleniec - kalendarz 25-26 stycznia 2020
  Projekt ZIMA 2020 z TVN (stok Gryglówka)
  Zieleniec - kalendarz 1 lutego 2020
  Dziecięcy Puchar Orlicy
  Zieleniec - kalendarz 7 lutego 2020
  ESKA Winter City
  Zieleniec - kalendarz 8 lutego 2020
  Zawody Regionalne SITN PZN (GS)
  Zieleniec - kalendarz 8-9 lutego 2020
  Weekend z Radiem Opole (stok Nartorama)
  Zieleniec - kalendarz 15 lutego 2020
  Dziecięcy Puchar Orlicy
  Zieleniec - kalendarz 15-16 lutego 2020
  Weekend z Radiem Opole (stok Mieszko)
  Zieleniec - kalendarz 22 lutego 2020
  Egzamin Regionalny SITN PZN (SL + jazda techniczna + instruowanie)
  Zieleniec - kalendarz 22-23 lutego 2020
  Weekend z Radiem Opole (stok Gryglówka)
  Zieleniec - kalendarz 1 marca 2020
  XXXIV Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza (GS + jazda techniczna)
  Zieleniec - kalendarz 7 marca 2020
  Mistrzostwa Dolnego Śląska Architektów w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie (GS + SL)
  Zieleniec - kalendarz 7 marca 2020
  Mistrzostwa Polski Skicross i Snowboardcross
  Zieleniec - kalendarz 14 marca 2020
  Dziecięcy Puchar Orlicy - finał
     

 Reklama

   

 Polecamy

Mapa Zieleńca Wycieczka po Zieleńcu Galerie

Aktualnoœci

XXXIV Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza
Katedra Rekreacji AWF Wrocław zaprasza do wzięcia udziału w XXXIV Memoriale im. Bronisława Haczkiewicza. Zawody w narciarstwie alpejskim odbędą się 1 marca 2020 r. w Zieleńcu na stoku Winterpol W6. Impreza co roku przyciąga najlepszych narciarzy, którzy rywalizują na stokach Zieleńca w dwuboju. W części pierwszej rozgrywany jest slalom gigant, w drugiej jazda techniczna oceniana przez ekspertów. Zapisy trwają do 28 lutego 2020 r. za pomocą formularza on-line, do którego odnośnik publikujemy poniżej.

Program i regulamin XXXIV Memoriału im. Bronisława Haczkiewicza pod honorowym patronatem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

1. Cel podstawowy:

Zawody służą ocenie poziomu umiejętności jazdy technicznej oraz doskonaleniu jazdy sportowej w narciarstwie zjazdowym.

Cele dodatkowe:

Przeprowadzenie sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień Pomocnika Instruktora SITN PZN. - Zawody Regionalne.
Podnoszenie kwalifikacji narciarskich kadry instruktorskiej - jazda sportowa i techniczna.

2. Organizator:

Katedra Rekreacji AWF Wrocław. Kierownikiem zawodów jest dr Piotr Kunysz.

3. Termin i miejsce:

1 marca 2020, Zieleniec.
Trasa narciarska przy wyciągu nr 6. (w wypadku niedostatecznych warunków śniegowych o miejscu rozegrania zawodów organizator poinformuje przy odbieraniu numerów startowych).

4. Konkurencje:

Slalom gigant.
Jazda techniczna: łuki płużne, skręt równoległy NW, śmig i skręt równoległy długi. Techniki oceniane będą zgodnie z opisem zawartym w Programie Nauczania Narciarstwa SITN PZN 2018 i kryteriami ocen umieszczonymi w Wytycznych szkolenia SITN PZN. W przypadku niezadowalających warunków śniegowych organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z techniki skręt równoległy długi.

Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach (obowiązuje rok kalendarzowy):

dzieci: 7-12 lat,
młodzież: 13-16 lat,
dla osób mających 17 i więcej lat w kategorii kobiet i mężczyzn.

5. Zasady uczestnictwa:

W zawodach ma prawo uczestniczyć każdy. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty startowej.
Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania, wyżywienia, dojazdu i karnetów na wyciągi.
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we własnym zakresie.

6. Zgłoszenia:

Do dnia 28.02.2020 do godz. 18.00 Przyjmujemy zgłoszenia przez formularze Google:

Formularz - Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza:
Formularz Zawody Regionalne:

Zgłoszenie jest ważne w momencie otrzymania potwierdzenia zgłoszenia.

Zgłoszenie oraz wpłata wpisowego w dniu zawodów możliwa jest w biurze zawodów w godz. 8.00-9.30 - budynek „Stodoła” za pensjonatem Absolwent, Zieleniec.

Wpisowe do zawodów:

60 PLN/os., płatne w dniu zawodów w biurze zawodów.

Odbiór numerów startowych - w dniu rozgrywania Zawodów, w biurze zawodów; kaucja za nr - 50 PLN.
Jako pierwsza jest rozgrywana jazda sportowa. O kolejności startu w slalomie gigancie decyduje kolej­ność zgłoszeń.
7. Program zawodów - punktacja:

Na program zawodów składa się dwubój:

Jazda sportowa - slalom gigant, rozgrywany w dwóch przejazdach na tej samej trasie. Rezultatem jest miejsce w klasyfikacji uzyskane z czasu lepszego przejazdu. Slalom gigant przeprowadzony jest w oparciu o przepisy PZN zawarte w NRS z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu.
Jazda techniczna - 4 techniki - rezultatem jest miejsce w klasyfikacji na podstawie sumy pkt. uzyskanych za poszczególne ewolucje, ocenianych w skali 0-10 pkt. za każdą ewolucję.
Wynikiem zawodów jest suma miejsc z giganta i jazdy technicznej. Zwycięzcą zawodów zostaje osoba, która uzyska najniższą sumę miejsc. W przypadku równej sumy miejsc w dwuboju u dwóch, trzech itd. zawodników o kolejności decyduje lepszy rezultat - miejsce z jazdy technicznej.

8. Nagrody:

Nagrody zależne są od uzyskania sponsoringu. Dyplomy, puchary oraz nagrody otrzymują zwycięzcy w klasyfika­cji kobiet i mężczyzn za 1, 2 i 3 miejsce oraz zawodnik który uzyska największą liczbę punktów w jeździe technicznej.
W kategoriach dzieci i młodzieży dyplomy i medale otrzymują zwycięzcy w klasyfikacji za 1, 2 i 3 miejsce.
9. Sędziowanie:

Zawody sędziują osoby powołane przez organizatora. Konkurencje techniczne będą sędziowane przez Instruktorów Wykładowców SITN PZN.

10. Protesty:

Protesty można zgłaszać zaraz po zakończeniu konkurencji w biurze zawodów.
Warunkiem rozpatrzenia protestu będzie wniesienie kaucji w wysokości 100 zł.
Kaucja zostanie zwrócona po uznaniu protestu.

Uwaga!

W szczególnych przypadkach (m.in. pogodowych) organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.
pytania i uwagi prosimy kierować na ręce kierownika zawodów: piotr.kunysz@awf.wroc.pl

Program dnia zawodów:

Niedziela, 1 marca 2020

08.00-09.30 - Przyjmowanie wpisowego, kaucji za numer i wydawanie numerów startowych - Biuro zawodów - budynek „Stodoła” - za pensjonatem Absolwent, Zieleniec.
9:00 - uruchomienie wyciągu dla zawodników (wyciąg nr 6).
9.30-10.00 Oglądanie trasy slalomu giganta (zawodnicy w nr startowych).
10.00 Otwarcie zawodów (przy górnej stacji wyciągu nr 6).
10.10-12.00 Slalom gigant (2 przejazdy).
12.00-13.00 Zwrot numerów startowych, odebranie kaucji, wpisy do Indeksów - tylko uczestnicy Zawodów Regionalnych.
13.00-14.30 Konkurencje jazdy technicznej.
14.30-15.30 Zwrot numerów startowych, odebranie kaucji - uczestnicy Memoriału Haczkiewicza.
ok. godziny po zakończeniu konkurencji technicznych OGŁOSZENIE WYNIKÓW, ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW - miejsce zostanie podane w dniu zawodów.